Acte Necesare Numere Roșii în 2024

1. Cererea solicitantului; Aceasta poate fi descarcata de aici.

2. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

Fără asigurare valabilă pe toată perioada valabilității numerelor nu putem lua autorizația numerelor provizorii.

3. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie;

Aici avem nevoie de contractul de vanzare cumparare. De obicei la mașinile aduse din străinătate, acestia le trec printr-o firmă. În cazul acesta aveți nevoie și de contractul între proprietarul străin și firma care v-a vândut mașina.

4. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine în cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original și în copie.

Aici totul este simplu, aveti nevoie de documentele originale ale mașinii, în original și în copie.

În lipsa acestor documente, autorizarea provizorie pentru circulație se va efectua pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăși data la care expiră asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie.

5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

Buletinul în original și copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

6. Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie -13 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).

Această taxă se plătește la Poștă sau la CEC.

7. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife);

Această taxă se plătește la Poștă sau la CEC.


8. Copia declarației vamale, după caz, pentru vehiculele achiziţionate din afara UE, pentru care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile.

9. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Pentru persoanele care doresc să trimită altă persoană la ghișeu față de cea care a cumărat mașina trebuie să prezinte o procură specială care se eliberează de un notar public. 


Lasa un comentariu
Nu exista opinii la acest produs